Thông tin chi tiết:
Trần Văn Toản
Hiệu phó Trần Văn Toản
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản lý chuyên môn
Địa chỉ khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Điện thoại 0984943881
Email toanthphuoctanb@gmail.com
Mạng xã hội