Thông tin chi tiết:
Nguyễn Huy Cường
Họ và tên Nguyễn Huy Cường
Ngày tháng năm sinh 20/07/1989
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổng phụ trách Đội
Địa chỉ Chà Đung, Phước Thắng, Bác Ái, Ninh Thuận
Điện thoại 0972496732
Email nguyenhuycuon21071989@gmail.com
Mạng xã hội